Home > Członkowie Zarządu w Polsce > Krzysztof Stefanowicz – członek zarządu

Krzysztof Stefanowicz – członek zarządu

Dr Krzysztof Stefanowicz aktualnie prowadzi własną kancelarię prawną.

W latach 2000-2010 był partnerem w międzynarodowej kancelarii prawnej Salans. Od 2002 do 2007 był partnerem zarządzającym warszawskiego biura Salans. Kierował praktyką prawa telekomunikacyjnego i prawa nowych technologii w warszawskim biurze Salans.

Uznany i ceniony specjalista, ekspert konferencji merytorycznych i seminariów. Specjalizuje się także w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed sądami polskimi i zagranicznymi, zarówno doradzając stronom sporów jak i występując jako arbiter.

Wydawnictwo Practical Law Company uznaje mec. Stefanowicza za tzw. prawnika-lidera z dziedziny prawa telekomunikacyjnego/medialnego i prawa nowych technologii. Jednocześnie to samo wydawnictwo określa jego działalność z zakresu prawa własności intelektualnej jako szczególnie cenną i polecaną dla klientów. Prestiżowe wydawnictwo prawnicze Legalease w swoim katalogu European Legal Experts od lat rekomenduje mec. Stefanowicza w następujących kategoriach: prawo spółek, prawo własności intelektualnej, prawo telekomunikacyjne oraz nowych technologii, postępowania sądowe i arbitraż.

Mec. Stefanowicz jest radcą prawnym od 1990 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Juris Doctor, 1987; magister prawa, 1978). Był wykładowcą na macierzystej uczelni (1978–2004) i w Capital University Columbus w Ohio, USA.

Dr Krzysztof Stefanowicz jest autorem licznych artykułów i książek, członkiem prestiżowych stowarzyszeń International Bar Association, ITech Law Association, członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz oraz Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.