Grunt w Gdyni

Działka nr 453/25 ma kształt trapezu, teren jest płaski i równy.
Na sprzedaż jest sześć sąsiadujących takich działek o łącznej powierzchni 6,80 ha za kwotę 11.566.000 zł.
W obowiązującym Studiu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren jest przeznaczony pod funkcje produkcyjne oraz składowo-gospodarcze.
Przy granicy działki znajduje się tor kolejowy, dzięki czemu istnieje możliwość wybudowania bocznicy kolejowej, po uprzednim uzgodnieniu z petrochemią ORLEN Płock.
Planowana jest budowa obwodnicy północnej trójmiasta, która przechodzić będzie obok oferowanej nieruchomości.
Aktualnie wykonywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tę nieruchomość.

Pomorska 20, 81-198 Dębogórze, Poland
+97254-2324554
Cena za m2 170 zł
Cena za całość 11.566.000 zł