Home > O IZBIE > WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO IZBY

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO IZBY

Aby zostać członkiem Izby Handlowej Izrael – Polska należy wypełnić poniżej umieszczony formularz PDF i przesłać do Izby faksem na numer – +972 3561 2467 lub pocztą elektroniczną na adres zarzad@israel-poland.pl

Formularz członkostwa  POBIERZ
Firmy wnoszą opłaty członkowskie do 30 marca za każdy rok:

na konto Izby w Izraelu
Bank-Hapoalim, oddział 527, 65. Allenby st., Tel Aviv

No konta 294241, swift: iban 125270000294241,

– duże firmy w wysokości 2000 ( dwa tysiące) szekli,

– małe i średnie firmy w wysokości 1000 (tysiąc) szekli,

lub

na konto Prezydenta Izby, Henryka Lewińskiego w Warszawie

Geting Bank w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80,
Nr konta 60 1560 0013 2000 1762 4087 5702

– duże firmy w wysokości 2000 ( dwa tysiące ) złotych
– małe i średnie firmy w wysokości 1000 ( tysiąc) złotych

Przystąpienie do Izby Handlowej Izrael-Polska wiąże się z licznymi przywilejami i zniżkami – lista do pobrania poniżej.

POBIERZ W FORMACIE PDF