Home > OGŁOSZENIA > REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Na podstawie upoważnienia wydanego przez Izbę Handlową Izrael-Polska z siedzibą w Tel-Aviv w Izraelu, Administratorem strony WWW.israel-poland.pl jest firma PROMETEI-Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą 00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 6/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000104723., będącą podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie.
Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;

POBIERZ – REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU REKLAMOWEGO