Home > Zarząd Izby w Polsce

Zarząd Izby w Polsce

Zarząd Izby Handlowej Izrael-Polska na Polskę

Wiceprezydent Izby:

Wojciech Długosz - czytaj więcej

Wiceprezes Zarządu izby w Polsce:

Ryszard Kulczyk – czytaj więcej

Członkowie Zarządu:

Lucyna Baca-Lönn – czytaj więcej
Zbigniew Brzozowskij
Wiesława Jeżyńska – czytaj więcej
Albin Krawczyk
Jarosław Lewandowski
Ewa Plucińska
Adam Półgrabia – czytaj więcej
Joe Smoczyńskij
Krzysztof Stefanowicz – czytaj więcej