Home > Wydarzenia > I forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji biznesowych

I forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji biznesowych

W dniach 6-7,11,w Warszawie odbyła się konferencja która jest częścią I forum Polskich Izb Handlowych i Organizacji biznesowych działających za granicą Konferencja pod patronatem Rzeczpospolitej
Tematem wiodącym było Polskie Organizacje Biznesowe na Świecie – jak wykorzystać potencjał istniejących struktur dla wsparcia rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Polskich Izb Handlowych i organizacji biznesowych z całego świata

Moderatorem spotkania był p. Bogusław Chrabota – redaktor naczelny Rzeczpospolita

Gościem honorowym spotkania był przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju który przedstawił założenia programowe strategii rozwoju nazwane planem Morawieckiego. Wspieranie polskich przedsiębiorców przy wykorzystaniu potencjału Polskich Izb handlowych mających swoje siedziby za granica . Plan zakłada znaczna pomoc Państwa Polskiego w rozwoju handlu i wspieranie polskich przedsiębiorców za granica.
Kolejnym mówcą był Wojciech Fedko, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu PAIH ,która to operacyjnie ma wykonywać działania na rzecz polskich przedsiębiorców
Nowo powołana Agencja otrzymała środki na wspieranie Izb Handlowych posiadających swoje przedstawicielstwa za granicą aby przejęły cześć działań pomocy Polskim firmom za granicą. Plan zakłada stworzenie lub wykorzystanie już istniejących przedstawicielstw Polskich Izb Handlowych co stwarza nowe możliwość zarówno dla samych Izb jak również przedsiębiorców otrzymujących pomoc przez znające rynek Izby. Panelista zadeklarował ścisłą współpracę z Izbami Handlowymi, wsparcie dla nich oraz poparł inicjatywę Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą która miała inaugurację swojej działalności na konferencji.
Jako pierwszy prezes stowarzyszenia Polskich Izb handlowych za granicą głos zabrała p. Hanna Stypułkowska Goutierre prezes zarządu Francusko polskiej izby handlowej prezentując nowo powstałe Stowarzyszenie jako odpowiedz na potrzeby polskich przedsiębiorców. Stowarzyszenie zwiększa możliwości działania , wymiany doświadczeń i wspólnej polityki w działaniu na rzecz polskich przedsiębiorców.
Po przemówieniach inaugurujących rozpoczęły się panele dyskusyjne .

Pierwszy panel nosił tytuł Nowy ekosystem wsparcia dla polskich przedsiębiorców za granicą na którym omówiono koncepcję utworzonego stowarzyszenia , jego roli, sposobu działania , współpracy z instytucjami rządowymi oraz odniesienie się do doświadczeń w innych krajach

Panelistami byli : Wojciech Fedko, Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Michael Dembinski, Chief Advisor, British Chamber of Commerce in Poland
Przedstawiciel Ambasady Niemieckiej
Jan Rudomina, Przewodniczący, Polish American Business Club
Tom Matysik, Polska Izba Handlowa w Australii
Joanna Schuhholz, Członek Zarządu, Dyrektor, Polska Izba Handlowa w Holandii, Koordynator projektu Stowarzyszenia Izb
Javier Sosnowski, Prezes Zarządu, Hiszpańsko Polska Izba Handlowa, Koordynator projektu Stowarzyszenia Izb

Paneliści zaprezentowali modele działania izb handlowych za w krajach których izby reprezentowali, jak są wspierane dzisiaj oraz jakiego wsparcia oczekują od instytucji rządowych w przyszłości. Powrócono do zadań PAIH….Na uwagę zasługuje tu wystąpienie Michaela Dembińsiego z Brytyjskiej Izby handlowej który przedstawił zgoła odmienny model działania Izb w stosunku do większości Izb zgromadzonych na konferencji. Model wypracowany przez lata z udziałem Agencji Rządowych bardzo efektywny dający wymierne efekty dla całej gospodarki danego kraju, zwiększający eksport oraz rozwój firm poza granicami kraju.

Kolejny panel nosił tytuł Z doświadczenia przedsiębiorców a odnosił się do głównych barier wejścia na rynki zagraniczne.

Panelistami byli:

Amit Lath w-ce rezes Indyjsko –Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce
Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu, Polska Izba Handlowa w Holandii
Ewa Piacentile, Wiceprezes Zarządu, Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas
Milan Brkovic, Prezes Zarządu, Polsko Serbska Izba Gospodarcza
Hanna Stypułkowska Goutierre, Prezes Zarządu, Francusko-Polska Izba Handlowa we Francji
Richard J. Pietrzyk, Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza w Niemczech

Paneliści przedstawili kilka barier jakie towarzyszą naszym przedsiębiorcom wchodzącym na rynki zagraniczne a do głównych zaliczono bariery językowe, prawne oraz kulturowe. Ze wszystkich tych barier najistotniejszą wydaje się bariera kulturowa wymagająca znajomości danego kraju od wewnątrz w oparciu o relacje bezpośrednie .
Jest to bardzo ważny aspekt a niejednokrotnie najważniejszy w relacjach biznesowych którego nieznajomość wyklucza przedsiębiorców z możliwości współpracy z firmami w poszczególnych krajach. Tylko wiedza jaką maja Izby handlowe za granicą pozwala na dobre przygotowanie odpowiedniego gruntu pod budowanie przyszłego biznesu.

Kolejny panel nosił tytuł Liczą się konkrety a dotyczył działań poszczególnych Izb przynoszących pożądane efekty. Zaprezentowane zostały konkretne inicjatywy podejmowane przez Izby Handlowe które przynoszą dobre efekty biznesowe, wizerunkowe i edukacyjne.

Panelistami byli :

Bohdan Andraka, Ph.D. Wiceprezes Prezes, Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Wschodnich Stanów Zjednoczonych
Barbara Kamińska-Szuba, Prezes Zarządu, Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej
Artur Sosna, Prezes Zarządu, Luksembursko Polski Club Biznesu
Ewa Burdon, Prezes Zarządu, Norwesko-Polska Izba Handlowa
Ewa Weijne, Członek Zarządu, Szwedzko-Polska Izba Handlowa
Jerzy Orkiszewski, Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy
Ryszard Kulczyk, Członek Zarządu, Izba Handlowa Izrael-Polska

Każdy kraj ma swoje wiodące gałęzie handlowe czy przemysłu stąd też każdy z panelistów odpowiadał na konkretne pytania dotyczące branż wiodących w poszczególnych krajach
Oprócz efektów biznesowych zadaniem izb jest efekt wizerunkowy jak i edukacyjny co nasza izba realizuje poprzez spotkania biznesowe a jako przykład działania Izby w dziedzinie nowych technologii o które zastał zapytany nasz reprezentant przedstawiliśmy spotkania edukacyjne dające pogląd na rynek nowych technologii w obu krajach jak również pełna wiedzę dla przedsiębiorców kto i w jaki sposób może ich wesprzeć we wchodzeniu na rynek ze strony agencji rządowych i przedstawicieli biznesu

Po zakończeniu części merytorycznej każdy z uczestników miał możliwość porozmawiania z przedstawicielami poszczególnych izb będących na forum