Home > Zespoły robocze > Zespół ds promocji kontaktów handlowych Izrael-Polska

Zespół ds promocji kontaktów handlowych Izrael-Polska

Przewodniczący zespołu – Lucyna Baca-Lönn

Obszar działań

Rolą zespołu jest budowanie relacji pomiędzy firmami z Polski i Izraela, wsparcie w realizacji kontaktów biznesowych, pomoc przy organizowaniu misji, spotkań mających na celu rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmami.