Home > Zespoły robocze > Zespół ds współpracy z ambasadą Izraela w Polsce

Zespół ds współpracy z ambasadą Izraela w Polsce

Przewodniczący zespołu – Joe Smoczyński

Obszar działań

Zespół celowy pod przewodnictwem Joe Smoczyńskiego prowadzi sprawy kontaktów z ambasada Izraela w Polsce dla zapewnienia:

– Ustalania z ambasadą Izraela w Polsce i biurem Radcy Handlowego Izraela zasad stałej współpracy,
– Wzajemnej wymiany informacji i uczestniczenia w organizowanych spotkaniach i eventach.
– Zapewnienia aby przedstawiciel Zarządu Izby był zawsze oficjalnym gościem na uroczystościach gospodarczych i państwowych organizowanych w Polsce przez Izrael.
– Bliskiej i bezpośredniej współpracy z radcą handlowym ambasady Izraela w Polsce.
– Doprowadzenia, aby Izba figurowała oficjalnie w obowiązkowych grafikach i agendach Ambasady i Radcy Handlowego.
– Przekazywania Izbie informacji o firmach izraelskich działających lub zamierzających działać gospodarczo w Polsce.
– Wspierania kontaktów handlowych biznesu polskiego i izraelskiego